Aller au contenu

convalescence

usage interne : bouleau (mac) chêne (mac) cassis (mac, alc,gel, hy) genevrier (mac,hy,he) romarin (mac,hy,he) pervenche (alc) achillée (hy) ortie (hy,gel) origan vulgaire (hy,he)

echinacée (hy,alc) églantier (mac) saule (mac) monarde (alc) absinthe (hy,alc) chiendent (hy) sarriette (hy,he